Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Kurzy pro snížení stresu probíhají vždy v pondělí v čase 15.45 - 17.45 na nám. Republiky 72/4 ve Žďáře nad Sázavou dle termínů. Jeden kurz zahrnuje 5 skupinových setkání, jednotlivé kurzy i jejich termíny jsou vypsané v záložce Vypsané termíny. V případě zájmu se zde místě na kurz můžete přihlásit. 

Není možné se přihlásit pouze na jedno či několik vybraných setkání. Pro účast na kurzu je nutné mít kurz předem zaplacený. Při neúčasti nejsou možné žádné náhrady či vrácení peněz

Na setkání je vhodné přijít o něco dříve. Budete potřebovat jen běžné, pohodlné oblečení, případně něco na přezutí a nějakou propisku na psaní.

Cena kurzu za 5 setkání činí 2500 Kč. Na kurz je možné získat příspěvek zdravotní pojišťovny, pokud jej nabízí. 

Příspěvky pojišťoven

Jak setkání probíhá

Struktura setkání je vždy v zásadě stejná, samotná náplň se ale obměňuje. Pokud je třeba, strukturu i aktivity pružně přizpůsobuji dle situace.

Účastníci se naučí pokaždé novou techniku pro zklidnění a relaxaci a vyzkouší si novou techniku pro osobní rozvoj. Aktivity čerpají z vícero psychoterapeutických směrů, psychogieny, využívají principy mindfulness aj. Ke zpracování a ukotvení prožitku z aktivit slouží pracovní list, který je speciálně připraven na každé setkání. Účastníci si do něj mohou zapisovat své poznámky dle potřeby průběžně, ve stanovený čas a nebo taky vůbec.

  • Start - náplň dnešního setkání, naladění
  • Individuální aktivita pro sebepoznání a seberozvoj - tvořivá, imaginativní, s pomůckami či práce s tělem
  • Přestávka - občerstvení, dotazy na lektorku, prostor pro zápis poznámek do pracovního listu
  • Relaxační technika - imaginativní, pohybová
  • Závěrečná kotva - zápis do pracovní listu, možnost sdílení ve skupině

Pro koho kurzy jsou a pro koho ne?

  • Kurzy jsou určené pro dospělé (od 18 let), kteří chtějí přispět ke své psychické pohodě, více porozumět pochodům svého vnitřního světa, naučit se techniky pro zvládání náročných emočních stavů, obtížných myšlenek či pro rozvoj vnitřního klidu, podpořit celkovou životní spokojenost a sebepřijetí.
  • Kurzy nenahrazují individuální psychoterapii. Byť jsou součástí workshopu mnohé aktivity, které patří v určité variantě do psychoterapie, není možné zajistit individuální přístup a péči, které si mnohé svízelné životní situace vyžadují. Mohou být ale dobrým doplňkem, návaznou péčí či prozatímní variantou při nedostupnosti individuální psychoterapie. 
  • Kurzy nejsou vhodné pro osoby s psychiatrickým onemocněním či vážnějšími psychickými stavy (hlubší úzkostné, depresivní, panické stavy, tendence k sebepoškozování, potíže psychotického rázu atp.). Pokud Vám Vaše psychické potíže aktuálně brání v běžném vykonávání práce či ve společenském životě, aktivity by Vás mohly dovést do rozpoložení, které by nebylo z časových a kapacitních důvodů možné opečovat způsobem, který si takovýto stav zaslouží - tedy přístupem, který nabízí např. individuální psychoterapie.

Těším se na setkání s Vámi!

Zajímalo by Vás ještě něco? Neváhejte mě kontaktovat. Napište mi na můj mail info@evalorencova.cz

Máte už jasno? Pak s přihláškou na kurz neotálejte, ať máte své místo jisté. Budu se na Vás těšit!

Zobrazit vypsané termíny